Til minne om...

De sørgendes privilegium

 

En undersøkelse viser at vel 80% av oss synes det er litt, nokså eller svært vanskelig å støtte etterlatte. 76% mener det er problematisk å støtte over et lengre tidsrom.

La oss se litt på hvordan nettverket rent praktisk kan gi støtte til mennesker i sorg. Familie, venner, naboer, kolleger kan hjelpe de etterlatte ved bl.a. å «lage friminutt». Dvs. å gjøre det mulig for de sørgende å komme seg ut, gjøre noe kjekt, realisere en weekendtur o.l. Nettverket rundt kan også – særlig i den første fasen – hjelpe til i huset, gjøre innkjøp av mat, kanskje endatil lage mat. De kan passe barn, hjelpe til økonomisk, sørge for at nødvendig kontakt med begravelsesbyrå, skole, arbeidsplass, fagfolk etc. blir gjennomført. En må likevel huske at nettverket ikke må ta over hvis de sørgende selv ikke ønsker dette!

Det er viktig at de sørgende får hjelp til å kunne opprettholde daglige gjøremål, aktiviteter, rutiner m.v. Mennesker i sorg har ofte ikke overskudd til å tenke i disse baner. Da er det godt at noen «på utsiden» ser hva som trengs, og at de er på tilbudssiden. Det er også godt om mennesker som står nært de sørgende, deltar og gir støtte i ritualer, begravelse, minnesamvær etc.

Jeg har tidligere skrevet om at nettverket må være innstilt på å lytte, samt være container. Ofte er dette nok i seg selv, slik at de sørgende får tømt seg, får ut sin frustrasjon, sin fortvilelse, sitt sinne… at det er noen som er villig til å lytte, og som samtidig setter «edder og galde» på den kontoen det hører hjemme. Her kan en ikke ta seg nær av noe som helst. Det må være de sørgendes privilegium og få lov å lette på trykket.

Endelig kan det være god hjelp for de etterlatte å delta i ulike hjelpegrupper/støttegrupper. Nettverket kan bidra til at de sørgende får kontakt med alt fra pårørendeforeninger, interessegrupper og sorggrupper. Å hjelpe til med å finne egnet litteratur – evt. websider på internett, kan også være en god greie.

Ett er i hvert fall sikkert. Folk som viser omsorg og gir støtte, er utrolig viktig for de sørgende. Det å bli sett og forstått av familie, venner, naboer, kolleger m.fl. er alfa og omega! God støtte demper den negative virkningen av krisehendelsen.

Og glem ikke hva jeg har skrevet før: Det er ikke farlig å bli avvist!

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *