• Til minne om...

    04.08.2018

      I det djupaste Som juvelar på innsida ber vi dei vi har mista Vi ber dei under huda Usynlege for andre er dei med i alt vi lever Vi som har fått elska veit kor det glitrar ein stad…