Til minne om...

På helsen løs

«Jeg vet ikke om jeg hadde taklet å miste et barn… De er jo det aller kjæreste man har!» 

Dette skrev «Trine» da hun kommenterte Minnehage for fire dager siden.  Og hun fortsatte: «Jeg blir minnet på at jeg må huske å være takknemlig og sette pris på det jeg har. Så går jeg ned til de sovende, vakre barne mine, beundrer dem og gir dem en ekstra god klem. Jeg mistet min mor da jeg bare var 11 år, så jeg vet litt om det å miste noen man har nær.» 

Når et menneske en kjenner godt og som en er glad i, går bort, kan sorgreaksjonene bli mange. Alt fra å føle savn og lengsel – til å være trist og nedstemt. Det kan bli vanskelig å motivere seg for å gå videre. Alt fortoner seg plutselig meningsløst. Som et umulig prosjekt. Hvordan skal en kunne leve videre etter alt som har skjedd? Hvordan skal en kunne fylle tomrommet etter avdøde? En føler seg trett og avmektig. Kanskje frykter en også for at andre rundt seg kan komme til å dø…

Disse sorgreaksjonene er helt vanlige, men et dødsfall kan også føre til helseproblemer, problemer som kan bli vanskelig eller umulig å takle dersom en ikke får hjelp. Noen ganger kan nettverket rundt bli redningen, men det kan også være at den etterlatte trenger profesjonell hjelp for å kunne bearbeide traumet . Om døden inntreffer plutselig – og i en alder der det ikke var forventet, kan hendelsen føre til alvorlige helseplager, såvel psykiske som fysiske.

En antar at henimot 15% av alle etterlatte utvikler kompliserte sorgreaksjoner – uavhengig av dødsårsak. Ved barnedødsfall vil cirka halvparten av foreldrene slite så mye at de har behov for faglig hjelp18 måneder etter dødsfallet (Senter for Krisepsykologi).

Når sorgen har gått seg fast, og en ikke får hjelp til å komme seg ut av traumet, kan kostnadene – både de menneskelige og de økonomiske – bli svært store. Derfor gjelder det å hjelpe de sørgende slik at sorgen ikke blir for komplisert. Dette kan familie, venner, naboer og kolleger være med på å forebygge/forhindre ved å være på tilbudssiden overfor de etterlatte, lytte til dem og gi dem konstruktive innspill og forslag til løsninger som kan hjelpe dem til å rette blikket fremover og utover. Livet må leves videre uansett, og nettverket rundt må hjelpe dem med dette.

 overblikk seng (317x479)

Dette er Viktor på Barneklinikken. Den lille gutten kjemper for livet. Helsepersonell gjør sitt ytterste for å redde barnet. Mamma og pappa er hos ham. Natt og dag. Helt til Viktor dør – bare åtte dager gammel. Svært mye peker i retning av at det uventede dødsfallet skyldtes en sykehustabbe…
 
 
Foto: John Steffensen 2011

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *